Path 436 Path 437

Registar organa i institucija na državnom i lokalnom nivou

Line 5 Line 6
Print
Osnovni podaci:


Opština:
Adresa:
E-mail: info@fondzainovacije.me
Telefon: 020/653-891
Web sajt: Idi na websajt!

Geolokacija: Idi na lokaciju!

Teritorijalna pokrivenost:
Vrsta institucije:
Oblast rada:
Funkcije:Detalji:


Propis i godina osnivanja:
Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji:
Statut: Statut.pdf


Pravno lice? Da
Kolektivni organ? Da

Godišnji plan rada usvaja:
Izvještaj o radu se podnosi:

Izvori finansiranja:
Zahtjev za budžetska sredstva:

Organ koji vrši nadzor:
Drugostepeni organ u upravnom postupku:

Status zaposlenih:
Status zarada zaposlenih:

Nadležnost:

Korisni linkovi
Line 2
Vlada Crne Gore
www.gov.me
Ministarstvo javne uprave
www.gov.me/mju
Kontakt
Line 4
Ministarstvo javne uprave
Direktorat za državnu upravu
Direktorat za lokalnu samoupravu

Rimski trg 45, 81000 Podgorica
+382 (0) 20 482 131
kabinet@mju.gov.me

Platforma je izrađena u okviru projekta "E-usluge
i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19",
koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u
partnerstvu sa Ministarstvom javne uprave.

Path 441 Path 442
contrast

Registar organa i institucija na
državnom i lokalnom nivou

Line 10 Line 11
Print

Osnovni podaci:

Opština:
Adresa:
E-mail: info@fondzainovacije.me
Telefon: 020/653-891
Web sajt: Idi na websajt!

Geolokacija: Idi na lokaciju!


Teritorijalna pokrivenost:
Vrsta institucije:
Oblast rada:
Funkcije:

Line 13

Detalji:

Propis i godina osnivanja:
Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji:
Statut: Statut.pdf

Pravno lice? Da
Kolektivni organ? Da

Godišnji plan rada usvaja:
Izvještaj o radu se podnosi:

Izvori finansiranja:
Zahtjev za budžetska sredstva:

Organ koji vrši nadzor:
Drugostepeni organ u upravnom postupku:

Status zaposlenih:
Status zarada zaposlenih:

Line 14

Nadležnost: