Path 436 Path 437
Kontakt
Line 5 Line 6

Ministarstvo javne uprave
Rimski trg br. 45, Podgorica
mr Marash Dukaj - ministar javne uprave
Korisni linkovi
Line 2
Vlada Crne Gore
www.gov.me
Ministarstvo javne uprave
www.gov.me/mju
Kontakt
Line 4
Ministarstvo javne uprave
Direktorat za državnu upravu
Direktorat za lokalnu samoupravu

Rimski trg 45, 81000 Podgorica
+382 (0) 20 482 131
kabinet@mju.gov.me

Platforma je izrađena u okviru projekta E-usluge
i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID19,
koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u
partnerstvu sa Ministarstvom javne uprave.

contrast
Path 16 Path 17

Kontakt

Line 8 Line 9
Ministarstvo javne uprave


Rimski trg br. 45, Podgorica

mr Marash Dukaj - ministar javne uprave
Telefon +382 20 482 131
E-mail kabinet@mju.gov.me
Korisni linkovi
Line 15
Vlada Crne Gore
www.gov.me
Ministarstvo javne uprave
www.gov.me/mju
Kontakt
Line 16
Ministarstvo javne uprave
Direktorat za državnu upravu
Direktorat za lokalnu samoupravu

Rimski trg 45, 81000 Podgorica
+382 (0) 20 482 131
kabinet@mju.gov.me

vlada-logo mju-logo

Platforma je izrađena u okviru projekta "E-usluge
i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19",
koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u
partnerstvu sa Ministarstvom javne uprave.