Path 436 Path 437

O registru

Line 5 Line 6

Registar organa i institucija na državnom i lokalnom nivou

Ministarstvo javne uprave je u ostvarivanju strateškog cilja “organizacija i rad javne uprave u funkciji potreba građana” koji se temelji na funkcionalnoj javnoj upravi s efikasnim nadzorom nad njenim radom i punom transparentnošću, a u saradnji sa UNDP-om uspostavilo Registar državnih organa i institucija na centralnom i lokalnom nivou.

Podaci o osnivanju, organizaciji, statusu, nadležnosti organa i institucija na državnom i lokalnom nivou treba da budu dostupni svima, kako drugim organima i institucijama, tako i građanima, privrednom i civilnom sektoru, akademskoj zajednici i istraživačima.

Klikom do organa i institucija

Ovaj Registar koji čini sistematizovan pregled podataka svih organa i institucija na državnom i lokalnom nivou, omogućiće slobodan protok informacija između zainteresovanih strana i bolju komunikaciju i saradnju sa Evropskom unijom.

Rezultat zajedničkog rada svih uključenih strana je savremena web aplikacija koja nudi pregled svih organa i institucija na državnom i lokalnom nivou, kao i prezentovanje svih podataka zainteresovanoj javnosti kroz posebno dizajniran interfejs kreiran u skladu sa najnovijim trendovima u dizajnu sajtova državnih institucija.

Na stranici
organi.gov.me možete pronaći najvažnije podatke koji se pored adrese i kontakta odnose i na propis kojim je osnovan/a, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, oblast rada, izvor finansiranja, nadzorni organ, status zaposlenih, nadležnost organa i institucija na državnom i lokalnom nivou.

U zavisnosti od potreba zainteresovane javnosti, mogu se vršiti višestruke pretrage u Registru i filtriranje podataka na osnovu ključne riječi, vrste organa, nadležnosti i dr.

Registar je publikovan na crnogorskom jeziku, a u narednom periodu biće vidljiv i na engleskom jeziku.

Registar je prilagođen osobama sa slabijim vidom.

Ovaj Registar sadrži interaktivnu mapu Crne Gore koja preko georeferenciranih organa i institucija nudi lokaciju do njih.

Registar je responzivan za različite vrste platformi.

Napomena:  Uspostavljanje Registra na lokalnom nivou očekuje se u narednom periodu .

Ovaj Registar uspostavljen je u okviru projekta “E-usluge i digitalna infrastrukutra kao odgovor na COVID-19”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom javne uprave.

Korisni linkovi
Line 2
Vlada Crne Gore
www.gov.me
Ministarstvo javne uprave
www.gov.me/mju
Kontakt
Line 4
Ministarstvo javne uprave
Direktorat za državnu upravu
Direktorat za lokalnu samoupravu

Rimski trg 45, 81000 Podgorica
+382 (0) 20 482 131
kabinet@mju.gov.me

Platforma je izrađena u okviru projekta "E-usluge
i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19",
koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u
partnerstvu sa Ministarstvom javne uprave.

contrast
Path 16 Path 17

O registru

Line 8 Line 9

Registar organa i institucija na državnom i lokalnom nivou

Path 439 Path 440

Ministarstvo javne uprave je u ostvarivanju strateškog cilja “organizacija i rad javne uprave u funkciji potreba građana” koji se temelji na funkcionalnoj javnoj upravi s efikasnim nadzorom nad njenim radom i punom transparentnošću, a u saradnji sa UNDP-om uspostavilo Registar državnih organa i institucija na centralnom i lokalnom nivou.

Podaci o osnivanju, organizaciji, statusu, nadležnosti organa i institucija na državnom i lokalnom nivou treba da budu dostupni svima, kako drugim organima i institucijama, tako i građanima, privrednom i civilnom sektoru, akademskoj zajednici i istraživačima.

Klikom do organa i institucija

Ovaj Registar koji čini sistematizovan pregled podataka svih organa i institucija na državnom i lokalnom nivou, omogućiće slobodan protok informacija između zainteresovanih strana i bolju komunikaciju i saradnju sa Evropskom unijom.

Rezultat zajedničkog rada svih uključenih strana je savremena web aplikacija koja nudi pregled svih organa i institucija na državnom i lokalnom nivou, kao i prezentovanje svih podataka zainteresovanoj javnosti kroz posebno dizajniran interfejs kreiran u skladu sa najnovijim trendovima u dizajnu sajtova državnih institucija.

Na stranici
organi.gov.me možete pronaći najvažnije podatke koji se pored adrese i kontakta odnose i na propis kojim je osnovan/a, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, oblast rada, izvor finansiranja, nadzorni organ, status zaposlenih, nadležnost organa i institucija na državnom i lokalnom nivou.

U zavisnosti od potreba zainteresovane javnosti, mogu se vršiti višestruke pretrage u Registru i filtriranje podataka na osnovu ključne riječi, vrste organa, nadležnosti i dr.

Registar je publikovan na crnogorskom jeziku, a u narednom periodu biće vidljiv i na engleskom jeziku.

Registar je prilagođen osobama sa slabijim vidom.

Ovaj Registar sadrži interaktivnu mapu Crne Gore koja preko georeferenciranih organa i institucija nudi lokaciju do njih.

Registar je responzivan za različite vrste platformi.

Napomena: Uspostavljanje Registra na lokalnom nivou očekuje se u narednom periodu .

Ovaj Registar uspostavljen je u okviru projekta “E-usluge i digitalna infrastrukutra kao odgovor na COVID-19”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom javne uprave.

Korisni linkovi
Line 15
Vlada Crne Gore
www.gov.me
Ministarstvo javne uprave
www.gov.me/mju
Kontakt
Line 16
Ministarstvo javne uprave
Direktorat za državnu upravu
Direktorat za lokalnu samoupravu

Rimski trg 45, 81000 Podgorica
+382 (0) 20 482 131
kabinet@mju.gov.me

vlada-logo mju-logo

Platforma je izrađena u okviru projekta "E-usluge
i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19",
koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u
partnerstvu sa Ministarstvom javne uprave.