REGISTAR ORGANI.GOV.ME

Klikom do organa i institucija

Line 1

Ova digitalna platforma omogućava pristup informacijama o svim organima i institucijama
na državnom i lokalnom nivou.
U Registru se mogu pronaći podaci o osnivanju, organizaciji, statusu, nadležnosti organa i dr.
Portal pruža i druge usluge poput pretrage Registra, pristup dokumentima, interaktivnu mapu.

Korisni linkovi
Line 2
Vlada Crne Gore
www.gov.me
Ministarstvo javne uprave
www.gov.me/mju
Kontakt
Line 4
Ministarstvo javne uprave
Direktorat za državnu upravu
Direktorat za lokalnu samoupravu

Rimski trg 45, 81000 Podgorica
+382 (0) 20 482 131
kabinet@mju.gov.me

Platforma je izrađena u okviru projekta "E-usluge
i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19",
koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u
partnerstvu sa Ministarstvom javne uprave.

contrast
slider

Klikom do organa i
institucija

REGISTAR ORGANI.GOV.ME

Ova digitalna platforma omogućava pristup informacijama o svim organima i institucijama na državnom i lokalnom nivou. U Registru se mogu pronaći podaci o osnivanju, organizaciji, statusu, nadležnosti organa i dr. Portal pruža i druge usluge poput pretrage Registra, pristup dokumentima, interaktivnu mapu.

Korisni linkovi
Line 6
Vlada Crne Gore
www.gov.me
Ministarstvo javne uprave
www.gov.me/mju
Kontakt
Line 7
Ministarstvo javne uprave
Direktorat za državnu upravu
Direktorat za lokalnu samoupravu

Rimski trg 45, 81000 Podgorica
+382 (0) 20 482 131
kabinet@mju.gov.me

vlada-logo mju-logo

Platforma je izrađena u okviru projekta "E-usluge
i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19",
koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u
partnerstvu sa Ministarstvom javne uprave.